torsdag 25. februar 2010

Det røde gullet


Tenk deg tanken. Du har ventet i flere måneder, kanskje et helt år. Endelig skal du få operasjonen din som gir deg gode sjanser for å komme deg tilbake til arbeidslivet. I det du kommer inn til registrering kommer legen ut og vil snakke med deg. Meldingen er ikke av den gode sorten. Dessverre viser det seg at operasjonen må utsettes, blodbanken kan ikke levere nok blod. Akutt blodmangel over hele landet fører til at det lille som er igjen må prioriteres til livreddende operasjoner. Høres det greit ut? Nei, jeg synes heller ikke det.


Kan vi ikke bare lage mer da, tenker du kanskje? Nei. For å gjøre en ting klart med en gang. Blod må gis, det eksisterer ikke produksjonsmetoder for å kunne produsere kunstig blod. Vi er med andre ord avhengige av givervilje fra friske mennesker i alderen 18-65 år.

Jeg skal vise en graf som viser litt av det jeg skriver:

Ved første øyekast kan det se ut som en gledelig økning. Så hva er problemet? Grafen over viser antall blodtappinger totalt i Norge i tidsrommet 1999-2008 og ja det viser en økning over 10 år. Problemet er at antall blodgivere i perioden har gått ned slik at grafen her er mer et bilde av behovet for blod, ikke at vi er blitt flinkere til å rekruttere nye givere. I gjennomsnitt gir en blodgiver 2,4 ganger pr år, det vil si at 60% av blodgiverne er nytappet til en hver tid, 20 % er i karantene mens de resterende 20% er beredskapen i forbindelse med store ulykker/katastrofer. Hva skjer da når de resterende 20% er på ferie, har influensa, har byttet partner eller lignende? Da har vi ingen å ta av når det haster mest.

Så hva kan vi gjøre? Først av alt vil jeg at du skal ta deg en tur innom sidene til Røde Kors Blodprogram, enkelt å huske: www.giblod.no. I neste omgang har jeg et ønske om at du skal fortelle alle du kjenner om denne siden. Jo flere friske mennesker i alderen 18-65 år vi når jo bedre er det. Målet for 2010 er 15.000 nye blodgivere i tillegg til de 15.000 vi normalt sett får hvert år. ER DU MED?

Har du lyst til å hjelpe til med å skaffe til veie nye blodgivere? Enten ved å jobbe hjemmefra eller ved å ta turen ut for å snakke med folk. Ta kontakt med undertegnede, så setter jeg deg i kontakt med lokale personer som jobber med blodgiversaken.

Ingen kommentarer: