onsdag 9. mars 2011

Barnehageplass til alle


I den pågående debatten om barnehageplasser er det fort gjort å glemme seg litt bort, krav om stadig bedre tilbud kan fort skygge for de positive sidene ved saken. Og for å si det enkelt, det er alltid en sol over skyene. Jeg vet, jeg møter den hver dag. Enten det er de ansatte i barnehagen som alltid stiller opp med et smil og en hyggelig velkomst. Eller om det er barna som egentlig ikke vil hjem, og som helt klart signaliserer at de har hatt en topp dag. Jeg tror vi skal prise oss lykkelige for at vi kan ha et slikt tilbud i landet vårt. At barna våre har en god arena for læring, sosial utvikling og ikke minst trygghet.
En barnehageplass er mer enn bare en parkering av barna våre. Jeg ser en helt klar utvikling hos mine barn som jeg ene og alene kan takke de barnehageansatte for. De har fått nye venner og de har lært mye. Men det stopper ikke der. Takket være barnehageplassen til våre barn har vi fått mulighet til å sette til verden 3 nye Harstadborgere. Jeg legger ikke skjul på at det hadde vært langt mer utfordrende for oss å ta et slikt valg uten disse plassene. I tillegg kan vi begge være aktiv i yrkeslivet og sørge for at samfunnet går rundt.
Jeg er sjeleglad for at regjeringen har turt å satse i den grad de faktisk har gjort. Barnehage har vært et satsningsområde for regjeringen, og de har fått det til. I 2011 kan vi med loven i hånd kreve at barnet vårt får en barnehageplass, det er et forhold vi aldri før har hatt. Og heldigvis omfatter dette en stor andel av våre barn, fra 1-årsalderen til de går ut av videregående skole har de rett til plass. Og skulle de ønske å gå videre på utdanning er også dette tilbudet rimelig garantert. I over 20 år av sitt liv kan de kreve å få et tilbud der den største delen av regningen dekkes av stat og kommune.
Så er det noen skyer i horisonten, og for enkelte småbarnsforeldre er dette ganske så tunge skyer. Det er ikke lett å måtte forholde seg til at deres eget barn ikke får barnehageplass, når barnet som ble født måneden før kan kreve barnehageplass. Enkelte småbarnsforeldre har fått sitt 11. september, men det er flyttet frem 10 dager. Barn født 1. september eller senere har ikke den samme retten som andre barn.
Jeg er glad for at Harstad AP har sett alvoret i denne saken, og sørget for at vi i Harstad kan si at vi har barnehageplass til alle, og vi stopper ikke der. Nå er jobben videre å sørge for at også regjeringen ser behovet for å gi alle barn rett til barnehageplass uavhengig av fødselsdato. Unnfangelse styres av biologiske klokker, ikke av skoleruta. Derfor bør også barnehageplassene tildeles gjennom hele året, og ikke tilpasses skoleåret. Harstad Aps årsmøte var enstemmig i sin uttalelse. På representatskapet i Troms AP i helga fikk vi også en enstemmig uttalelse. Nå gjenstår landsmøtet.
Ja. Jeg håper på full uttelling.

Ingen kommentarer: