søndag 13. mars 2011

Bedre teknologi gir en bedre redningstjeneste

Verden går videre og teknologien blir stadig bedre, det vi trykker på i dag var det ingen som kunne drømt om for 15 år siden. Jeg husker min spede begynnelse i Røde Kors Hjelpekorps, det er litt over 15 år siden. En trivelig tid med mye moro, og teknologien var på topp. Også da. Alle medlemmene hadde et hjemmetelefonnummer, noen få hadde en mobiltelefon og sentrale posisjoner gikk med personsøker. Å kalle inn mannskaper kunne fort ta en halv time eller mer, forutsatt at alarmlista var oppdatert. Og ikke minst; at folk var hjemme og kunne svare på telefonen.

I dag har stort sett alle en mobiltelefon i lomma. Med den kan de:

 • Ringe
 • Surfe på Internett, 
 • Sende meldinger, 
 • Ta et bilde fra stedet de oppholder seg med posisjonsdata som kan sendes til hvem som helst.
 • De kan lese av på et kart hvor de befinner seg til en hver tid.


Teknologien sikrer raskere hjelp
En av de store utfordringene til frivillig redningstjeneste er å være der det skjer. Nå i det siste fikk vi meldingen fra Røde Kors om å "Ikke gå deg bort på en ukedag" Det er vanskelig å få tak i folk, frivilligheten er i endring. Jeg tror det er på tide å tenke nytt. Jeg tror det er på tide å ta hjelpemidlene i bruk for å sørge for en best mulig redningstjeneste.

Jeg gjorde en liten observasjon sist jeg var ute på oppdrag. Ambulansetjenesten hadde behov for ekstra mannskap for å få en forulykket fraktet til et egnet landingssted for helikopteret. Det tok oss vel ca. 30 minutter før vi var på plass på parkeringsplassen, og ytterligere ekstra tidsbruk på å komme seg opp i skogen til stedet der den forulykkede lå. På tur opp møtte vi et titalls turgåere som hadde vært på tur i det samme terrenget. Og jeg spør meg: Hva om vi hadde disse turgåerne i "lomma"?

Ta i bruk turgåerne
Jeg vil ta til orde for å lære opp turgåere i enkel førstehjelp, søk og redning. Kunnskaper om å ferdes i naturen har de allerede. Ved å bruke ekstra tid på disse som allerede er ute i skog og mark oppnår vi mye:

 • Redningstjenesten får tilgang til flere hjelpere
 • Vi får en mulighet til å nå folk som allerede er ute i skogen
  • Det gir oss mulighet til å få folk på plass på rimelig kort tid.
  • De kan lokalisere personen og sørge for trygghet og melding om hvor han befinner seg.
 • Det kan bli lettere å finne folk har gått seg bort
  • En enkel tekstmelding med signalement kan bidra til at savnede blir funnet fortere.
  • Folk som har vært ute i skogen kan melde om observasjoner
 • Turgåerne får økt kompetanse til å redde seg selv og eget turfølge om en nødssituasjon skulle oppstå
  • Førstehjelp som startes hurtig gir best resultat
  • Tidlig varsling gir rask hjelp, kunnskap om dette er gull verd

Jeg er helt sikker på at en stor andel turgåere kunne tenkt seg å bidra til et bedre og sikrere friluftsliv. Hvorfor skal vi ikke ta tak i det? Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Er du med?

Ingen kommentarer: