lørdag 19. mars 2011

En lek med Lego

Foto: Wikimedia
Jeg har mange minner fra barndommen. Et av dem er å leke med Lego, og det er ikke få kvelder som har gått med til å bygge opp politistasjoner, brannstasjoner og bensinstasjoner for å nevne noe. For det er noe spesielt med Lego, lekene har eksistert på markedet i over 50 år, og de er like populære. Hvorfor? Jeg tror det har mye å gjøre med muligheter. For selv om det står bilde av en politistasjon på esken, kan resultatet fort bli noe helt annet. Det åpner for kreativitet og forandring. Ved å bygge brikke for brikke kan man egentlig gjøre som man vil.


Jeg skal ta for meg noen personer som bygger med Lego og får fantastiske resultater. Vel, de sitter vel ikke akkurat på gutterommet og bygger politistasjoner, eller?


Helge Gudmundsen, Flatås Lions
Tidligere i denne uken fikk jeg endelig møte Helge Gudmundsen, trener i fotballaget Flatås Lions og en fantastisk foredragsholder. Jeg sier endelig, for jeg har hatt han som venn på facebook en stund nå. Først og fremst fordi han er min fars søskenbarn, men etterhvert har jeg jo sett dette vennskapet som verdifullt også på andre måter. For historien om Flatås Lions burde flere fått med seg. Måten han har bygd opp et helt fotballag av utviklingshemmede mennesker på står det stor respekt av. Ved å fokusere på muligheter og ikke hindringene har han vist at spillerne er store personligheter med stort potensiale.

Eirik Junge Eliassen, Gatemagasinet Virkelig
Eirik Junge Eliassen er blant mye redaktør av Gatemagasinet Virkelig, med utspring i Tromsø. Jeg fikk gleden av å møte ham i Harstad like før gatemagasinet ble lansert i byen vår. En trivelig mann full av liv. Ved å fokusere på mennesket og muligheter har han bygd opp et team av selgere over hele Nord-Norge. Alle har de fått beskjed om å kle seg skikkelig, "medisinere" seg moderat og møte kjøperen med høflighet. Og med har selgerne fått igjen litt verdighet, de knytter til seg kontakter og antallet vinningsforbrytelser i Tromsø gått betydelig ned. Det er virkelig et bra tiltak.

Steinar J. Olsen - Stormberg
Jeg har ikke hatt muligheten til å møte Steinar ennå. Men siden vi begge er i relativt ung alder blir det nok en mulighet i fremtiden. Steinar er en mann som forstår seg på sosiale medier, og har brukt dette aktivt til å skape blest om sin bedrift. Selv har jeg lært litt ved å studere teknikkene til Stormberg-gründeren. Men det er ikke bare sosiale medier som står sterkt hos Steinar. Han har også høyt utviklet sosial kompetanse og bruker det effektiv i sin bedrift. Heldigvis. Også her ser vi at ved å se på mulighetene og ikke problemene kan vi bygge noe stort. Ved å ha et mål om at 25% av ansettelsene skal komme fra ungdom som har problemer med å komme seg ut i arbeidslivet tar Stormberg samfunnsansvar. Håper flere følger etter. Jeg anbefaler spesielt Bloggposten om evig soning. Den er det verdt å bruke litt tid på, den viser litt om holdningene i bedriften og at man ikke bestandig skal lytte til etablerte sannheter.

Å bruke Lego til å bygge samfunnet
Det er veldig mye holdninger som styrer landet vårt. Måten vi møter mennesker på har veldig mye å si. Alle møter vi en eller annen organisasjon som bidrar til å bygge landet vårt. Enten det er egen arbeidsplass, en frivillig organisasjon eller et supermarked. Holdninger møter vi hele tiden. Hvordan vi lærer å møte mennesker får betydning for utfallet.

Om en arbeidsgiver til stadighet plukker ut feilene du gjør uten å fokusere på at det meste du gjør sannsynligvis er riktig, vil du før eller siden gå lei. Og det oppmuntrer i hvert fall ikke til å yte mer. En bedrift som satser på evnene til folk har større sannsynlighet for å lykkes. Det samme gjelder i skolen. Om læreren bruker tiden til å ta elevene i å gjøre noe riktig får vi bedre elever. Om den butikkansatte tar kunden på alvor øker salget. Hvordan har en av våre nye landsmenn det når fokuset er på hudfargen og ikke på kunnskapene?  Hele samfunnet bygges av holdninger.

Jeg skal begynne å leke med Lego igjen. Men ikke i tradisjonell betydning. Jeg har tenkt å bytte ut de røde, blå, grønne og gule brikkene med brikkene: Ros, selvtillit, anerkjennelse, forståelse, verdighet og medmenneskelighet. Vi kan bygge mange politi-, brann- og bensinstasjoner med det. 

Ingen kommentarer: