torsdag 3. februar 2011

Harstadpakken - Er du for eller imot?


Bomja eller Bomnei. Det er spørsmålet. Er du i stand til å svare på det? Vet du konsekvensene? Nei, ikke jeg heller. I mine øyne er det et spørsmål om utvikling, ikke et spørsmål om bom eller ei.
Jeg har fulgt debatten over tid, og jeg har sett de fleste argumentene. Mange av dem er gode, fornuftige innlegg både for og imot. Det jeg ikke liker er at dette har snudd til en persondebatt, og hetsingen av spesielt ordfører Eriksen og leder i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, er etter min mening lavmål. I Harstad må det være lov å være for eller imot, uansett hva saken gjelder uten hetsing. Selv tviler jeg på at hverken Eriksen eller Jørgensen ønsker et monument til minne om seg selv, eller at de går så mye at de ikke blir rammet av bomringen. Med andre ord at motivet er av en rent egoistisk karakter. Slik har jeg ikke lært å kjenne noen av dem.
Saken er at de har en mening om at Harstad-pakken vil være en styrke for byen vår, og det må vi akseptere. Det er faktisk jobben deres å sørge for utvikling, så får vi heller være enige eller uenige. Jeg synes at hetsingen som kommer fra anonyme innlegg i byrunden er ille nok. Noe helt annet er hetsing fra folkevalgte. Vi kan vel bedre enn det?
Så hva taler for en veipakke i Harstad? Jeg ser mange momenter. Først av alt kan jeg snakke om innfartsveien til Harstad. Her er det bred enighet om at utbedringer er nødvendig. Selv er jeg lite bekvem med at blant annet Steinveien og andre skoleveier benyttes som alternativ innfartsvei på grunn av adkomstproblemene til riksveien. Utbedring av Steinveien vil belaste Harstad kommune med 5 millioner på budsjettet når den en dag må vedtas. Dette kan legges inn i Harstad-pakken. Bedre adkomst til riksveien likeså.
Jeg hører også argumentet om at riksveien er statlig ansvar og noe som ikke angår kommunen. Ja. Til dels er det riktig, men en ombygging av kryss og utvinning av tunnel har jeg stor tro på gir en god gevinst for kommuneøkonomien. Om vi kan legge inn utbygging av planlagte gang og sykkelveier blir det bra. For Steinveien utgjør det 5 millioner. For Landsåsveien utgjør det 8. Og vi har sikker flere eksempler. Et annet moment er at en attraktiv innfartsvei fører trafikken bort fra kommunale veier og over på statlig finansierte veier. En gevinst i seg selv. Både økonomisk og ikke minst trafikksikkerhetsmessig. Mange av våre skolebarn ferdes der trafikken går i dag.
Frp og mange andre foreslår bensinavgift for å finansiere en ny innfartsvei. I utgangspunktet er dette en meget god ide, men jeg tror vi må innse at det ikke er løsningen for Harstad. Dessverre. Uansett hvor mye vi måtte ønske det er vi for få mennesker her i byen, og avstanden til nærmeste bensinstasjon utenfor kommunegrensen er for kort. I Tromsø er de nesten 3 ganger så mange som oss, og alternativet til å fylle i Tromsø er 8 mil unna. Der var det en god løsning, i tillegg til bompengene på tunnelen.
Dessuten er en av hovedargumentene for ombygging at tungtrafikken skal ut av byen. Er det da noe lurt å sende hele regningen til privatbilistene? Tungtrafikken kommer i hvert fall ikke til å fylle i byen om de får billigere diesel ved en bensinstasjon de allikevel skal kjøre forbi. Tror du?
Tine-tunnelen eller Tinellen? Hørt det før? Selv har jeg valgt å gå inn i politikken for å skape utvikling i byen vår. En tunnel vil også kunne gi grobunn for nordsia. Langmoen travpark er regulert til næringsområde, Kasfjord likeså. En utbygging av skoleveien fra Kasfjord til Ervik gir økt trygghet. I tillegg håper jeg også på økt boligbygging på nordsia, vann til Stornes vil hjelpe på her. Tunnelen vil også ta bort en god del trafikk fra Seljestadveien og St. Olavsgate. Bort fra skoleveien også her, til stor glede for småbarnsforeldre og beboere.
Et annet argument er at vi betaler nok avgifter som det er, og bare en brøkdel går til veibygging. Det er helt sant, en del går til veibygging og vedlikehold, en annen til trafikkskader, miljømessige utfordringer og alternativ transport. Alt i alt betaler vi mer for å kjøre bil enn vi får igjen. Så kan vi mene hva vi vil om det, men vi blir nok sittende lenge å vente på veipenger om vi i ren protest sier nei til egenfinansiering. Ingen politiske partier har Harstad-pakken i sine planer. Med AP i regjering får vi i hvert fall en mulighet til å snike i køen ved å akseptere egenbetaling. Og strengt tatt burde det jo være løsningen til Frp også, Siv Jensen har jo sagt at alle bommene skal bort når hun kommer til makten. Da får vi jo veien vår, uten å måtte betale for den. Eller tror de også, som meg, på fire nye år til Jens?
Jeg skal ta et siste argument vi til stadighet hører. Det er argumentet om at byen stenges ved innføring av bompenger. Jeg har stor tro på at dette kan legges dødt om vi vil, og det er det vilje til. Om vi sammenligner oss med bomringen i Namsos koster én passering like mye som en halv time parkering i sentrum. Har man ikke avtale får man en time parkering. Når vi samtidig vet at de ga 2 timer gratis parkering i Namsos burde en slik løsning i Harstad gi klar gevinst til de som vil handle i byen. Og gjør vi virkelig som Namsos er det gratis passering på lørdag og søndag. Det er vel strengt tatt da kundene fra distriktet kommer til byen for å handle og besøke grottebadet? Klarer vi i tillegg å tilby parkering under tak, med bil i normaltemperatur hele året får vi en meget attraktiv by.
Ja, jeg kunne godt tenkt meg et bysentrum med mindre trafikk og støy og med det mindre stress. Og ikke minst parkeringsplasser til de som måtte trenge det.
Uansett tror jeg det er lurt å vente på svaret på hva vi kan få før vi sier nei eller ja. Får vi ikke nok igjen for pengene våre bør vi helt klart si nei. Får vi en bomring med betaling hele døgnet til full pris bør vi si nei. Må vi betale full parkeringsavgift i tillegg til bompenger bør vi også si nei. Men la oss få tilbudet på bordet først. Så skal også jeg sende inn en sms til NAF med min mening.
Så får jeg avslutte med min forundring over at Frp sier konsekvent nei til bomring uten å vite hva de sier nei til. Mens de i samme åndedrag er positive til både høy parkeringsavgift og bensinavgift. Eller, de vet vel hva de sier nei til. Men om det er slik at Statens Vegvesen er villige til å finansiere løsningene de skisserer uten egenbetaling så er jeg med. Helt med.

Ingen kommentarer: