søndag 13. februar 2011

Vi trenger ikke tilbakeflyttere

Ordene kommer fra Eirik Pedersen i Kunnskapsparken i Bodø. Sitatet er hentet fra Harstad Tidendes nettsider i dag. Jeg synes det er en spennende tanke, selv om jeg selvsagt ønsker alle som vil bo i Harstad hjertelig velkommen. Også de av oss som er herfra. Selv stakk jeg av og kom ferdig utdannet tilbake, og vekst i befolkningen har det også blitt. Med kone fra Bergen og 3 små barn har jeg gjort mitt bidrag.

Men jeg skjønner resonnementet. En hver region, by eller bygd ønsker mennesker som kan og vil bidra i samfunnet. Og da er det ikke nødvendigvis mennesker som har bodd her tidligere, en hver by har behov for mennesker som vil bo her. Også i Harstad.

Nedgangen i antall unge kvinner i alderen 20-40 år bekymrer meg, og jeg skulle gjerne likt å vite årsaken. Hva kan vi gjøre for å tiltrekke oss flere kvinner, og menn, i denne alderen? Jeg tror barnehageplasser er et viktig tiltak, arbeidsplasser er et annet og ikke minst en ro i skolen i Harstad. Tenk om vi kunne gjort oss ferdige med skolenedleggelser nå, satt strek og gitt full gass for befolkningsøkning i byen vår? Det er opp til kommunestyret nå. Barnehageplassene bør sikres. Ansatte i skolen bør få melding om en tryggere hverdag. Trygghet for egen arbeidsplass, slik at de kan fokusere på det viktigste: Kunnskapen til våre barn.

Så er målet i neste runde å sørge for gode næringsarealer i byen vår, og ikke minst å kunne legge til rette for gode forhold til de som ønsker å etablere seg.

La oss alle gjøre Harstad "Attraktiv hele livet". Da får vi både nye og tidligere beboere til å bosette seg. Jeg er med :)

Ingen kommentarer: