mandag 22. november 2010

Den som er god på språk er lettere å inkludere

Foto: Arbeiderpartiet
Å drive med politisk arbeide er spennende. Man får muligheten til å treffe mange mennesker og man får muligheten til å lytte til mange gode løsninger. I den siste tiden har jeg jobbet en del med inkludering i samfunnet. En spennende oppgave og ikke minst en viktig oppgave. Så gjenstår det å se om man finner en god løsning på utfordringene. Det har jeg tro på, men det er heller ingen oppgave jeg klarer alene. Og det er ingen oppgave som kan vedtas politisk. Vi kan riktignok legge til rette for bedre løsninger, men jobben må vi alle ta.

Jeg må si jeg blir imponert over å snakke med arbeidsgivere som har lyktes, eller som står på for å lykkes. Sånn som her om dagen da jeg kom i prat med en arbeidsgiver som helt klart ser behovet for å ta vare på innvandrere i samfunnet. Men som han sier: Det er mye ideellt arbeide. Han har brukt mange timer på kveldstid for å lære sine ansatte norsk og lært dem å lykkes. Behovet for god språkopplæring er et must.

"Gi meg en som har interesse for faget, så skal jeg lære ham opp" sier en annen. "Dagens Playstation-ungdom er vanskelige å motivere. Vi trenger dyktige fagarbeidere og de beste er ikke nødvendigvis norsk ungdom. Det er også et moment at en stor andel norsk ungdom tar høyskoleutdannelse, hvor skal vi fylle på med fagarbeidere?"

En tredje arbeidsgiver er helt avhengig av at de ansatte kan norsk. Alternativet er store kostnader dersom det oppstår feillevering av varer. "Jeg har fått inn mange jobbsøkere med gode arbeidsevner som viser stor interesse for arbeidsplassen, men jeg kan ikke ansette dem når de ikke kan norsk". "En annen utfordring er å få de andre ansatte til å godta at det kommer inn mennesker med annen bakgrunn enn dem selv."

Verden er full av utfordringer. Hvordan vi løser dem er opp til oss. Ikke vi som politikere alene, men også resten av befolkningen. Alle jeg har snakket med savner god språkopplæring. Innvandrere får et godt grunnlag hos Voksenopplæringen, men språkutviklingen foregår ute i samfunnet. Som politikere kan vi styrke dette tilbudet og vi kan finansiere gode inkluderingstiltak. For å styrke opplæringen er det viktig at vi også trør til alle sammen. Når man har en som behersker språket å snakke med oppnår man mye bedre resultater, og man kan få hjelp til uttale og grammatisk oppbygging. og sist men ikke minst, man bygger gode vennskap.

It's all up to you :)

Ingen kommentarer: