tirsdag 2. november 2010

Verden går videre

Frimerkesamlere går en vanskelig tid
 i møte. 
Jeg har bitt meg merke i to forskjellige nyheter i dag. Vel, det vil si, den ene er vel ingen nyhetssak, men jeg bet meg merke i den fordi den er sterkt knyttet opp mot jobben min som regnskapsfører. Og jeg kan ikke si annet enn at verden går videre. Mens andre gleder seg over nye arbeidsmetoder og nye markeder må andre etter hvert pakke sammen og finne seg noe annet å gjøre. Det er livets gang. Og jeg er av den oppfatning av at vi trenger det.

Posten skrur opp prisene står det å lese i Aftenposten i dag. Det er for få som sender brev og Posten må se seg nødt til å øke portotakstene. Det er dyrt å drive posttjenester i dag og markedet i Norge er vel ikke det største. Jeg ser helt klart tegninga. Men det er den veien det går. Mens man for bare noen år siden var avhengig av å sende brev til hverandre for å få sagt det man skulle si, kan man i dag sende øyeblikksmeldinger som er fremme på andre siden av jorden på få sekunder. Legger man til noen sekunder kan man også sende store dokumenter ved å trykke på en knapp.

Og da kommer vi over til den andre nyheten i dag. En stor andel av mine arbeidsoppgaver er fakturering, en faktura pr kunde. Det blir fort noen brev i løpet av uka til stor glede for Posten. Men også her blir det endringer. Det står nemlig å lese på nettsidene til en av våre største kunder at de i fremtiden ikke vil godta faktura på papir! Selv tror jeg det er en trend som vil vise spre seg. Fremtidens faktura blir sendt elektronisk, på få sekunder er den kommet frem til kunden.


Jeg ser store fordeler med dette. For det første er faktureringen en tidkrevende prosess. Data skal registreres, fakturaen skal skrives ut, pakkes og frankeres. Til slutt havner den hos Posten og etter en dag eller to havner den hos kunden. Alt dette tar tid og fører til kostnader for å lage og sende fakturaen. Med ett tastetrykk reduseres kostnadene drastisk både hos kunde og leverandør. Det er nok dette vår kunde har i tankene når de nå ber om å få fakturaene elektronisk. 


Det er liten tvil om at denne effektiviseringen rammer hardt hos enkelte. Posten har jeg nevnt, E-faktura har tatt over ganske mye allerede og det blir nok flere som tar i bruk teknologien. Andre som rammes er leverandører av pakkeutstyr, konvolutter og ikke minst frimerkesamlere.


Ser vi ulemper med dette? Ja. Definitivt. Posten rammes hardt, de ser det allerede og jeg er redd dette bare er starten på reduksjon i posttjenesten slik vi ser den i dag. Men. Det burde kunne kompenseres en del på pakkeposten siden netthandelen har økt dramatisk de siste årene. I tillegg skal vi ikke skyve under en stol at vi trenger flere arbeidstakere i forskjellige næringer etter hvert som de eldste går ut av arbeidsmarkedet og det er færre igjen for å ta over. En effektivisering er viktig for å få løst våre oppgaver.


Ja. Jeg hilser de digitale løsningene velkommen. For meg personlig betyr det stadig utvikling, jeg får fokus på regnskapet og mindre på papirarbeidet og jeg får holde på med det jeg liker best. Digitale løsninger :)


Paradokset kan være at min egen stilling effektiviseres bort. Tiden vil vise, men jeg ser ikke mørkt på det. Regnskapsførere med digital kompetanse er det heldigvis alltid behov for :)

Ingen kommentarer: