tirsdag 16. november 2010

Køsniking for 100 millioner

VG nett i dag står det å lese i dag at utenlandske bilister sniker for 100 millioner i året på norske bomveger, og det er du og jeg som må betale. Her snakker vi om konkurransevridning i stort monn og jeg er helt enig med Norsk lastebileierforbund som krever at noe må gjøres i denne saken. En tur fra Stavanger til Bergen koster flere tusen kroner for et vogntog, når man da vet at de norske må betale og utenlandske vogntogeiere slipper unna er det ikke rart at utlendingene kan holde lavere priser på frakten.

Norsk lastebileierforbund krever at alle tyngre kjøretøy som skal kjøre i Norge har montert autopassbrikke til en hver tid. I utgangspunktet er dette en god idé, og det er liten tvil om at noe må gjøres i denne saken. Men jeg er litt skeptisk til om det vil fungere. Min autopassbrikke kan jeg med et enkelt grep fjerne fra vinduet uten noen særlig problemer. Er det tenkt på at dette også kan gjøres av den utenlandske transportøren? Får vi opprettet politikontroll ved bomstasjonene for å kontrollere at vogntogene faktisk får utslag på autopassbrikken når de passerer? Det er en mulighet, men jeg tror det er en kostbar affære.

Selv har jeg mer tro på at det legges et depositum når man passerer grensen som tilbakebetales når man drar hjem igjen. Men også dette gir økte kostnader. Tollere har som oppgave å sikre fortollingen og kontrollere vareflyten. Nå kan de bli pålagt å kontrollere dekk og kjetting på grensen med bakgrunn i at utenlandske vogntog kjører seg fast og sperrer norske veier. Når man da i tillegg skal administrere betaling av bompenger blir det etter hvert mange oppgaver som hviler på tollvesenet.

Så jeg vet ikke, hva blir den enkleste løsningen? Stikkprøver på grensen? Stikkprøver på bomstasjoner etter at et autopasspåbud er innført?

Kanskje må vi gjøre som i Frankrike? Med fysisk bom på veien som kun åpner seg når avgiften er betalt. DET ville i hvert fall stoppe de fleste snikerne.

2 kommentarer:

Rune M Fredriksen sa...

Det enkleste må jo bli å fjerne bompenger for alle, og bruke veiavgiftspengene uavkortet til det de er ment for, nemlig bygge og vedlikeholde vegnettet. Alle Europaveger i Norge kan bli fritatt for bompenger og fullfinansieres av vegavgiften vi ellers betaler. Eller at man fjerner bompengeavgift på tyngre kjøretøy over 7,5 tonn.

Trond sa...

Det vil alltid være slik at når man fjerner en inntektskilde må man hente den inn en annen plass. Om man fjerner bompengene i landet må man finne en annen finansiering.

Vegavgiften går til vedlikehold og vegbygging. I tillegg går den blant annet til å dekke trafikkskader, dødsfall på veiene, klimatiltak i byområder og sykdommer basert på klimaskader. Astma etc.

De resterende kronene går direkte inn i statsbudsjettet for å dekke samfunnskostnader. Om vi bygger vei for alle pengene har vi mindre igjen til sykehus, sykehjemsplasser, skoler og barnehager.

Så det er ikke så lett som mange vil ha det til...